Porównanie wersji

AutoCAD LT 2015
AutoCAD LT 2015
AutoCAD 2015
AutoCAD 2015
AutoCAD Design Suite Premium 2015
AutoCAD Design
Suite Premium2015
Dokumentacja
Uchwyty wielofunkcyjne
Wiersz poleceń
Karty plików
Palety narzędzi
Content Explorer
Bloki dynamiczne
Przezroczystość obiektów i warstw
Menedżer zestawów arkuszy/ menedżer projektu
Express Tools
Widoki: podstawowy, szczegółowy, rzut i przekrój
Wiązania parametryczne
Wyodrębnianie danych do tabel
Prezentacje
Projekt
Szyki skojarzone
Modelowanie brył 3D/powierzchni/siatki
Narzędzia dostępne w obszarze rysunku
ViewCube
Narzędzia związane z chmurami punktów
Style wizualne
Materiały
Oświetlenie
Renderowanie
Import pliku SKP
Narzędzia do konwersji grafiki rastrowej na wektorową
Narzędzia do projektowania koncepcyjnego
Wizualizacje zainspirowane przez gry
Łączność
Technologia TrustedDWG™
Publikowanie/podkłady plików PDF i DWF
Import/eksport/podkłady pliku DGN
Przekształcanie plików DWG™
Autodesk 360 v
Źródła danych projektu
System geopozycjonowania i usługa Live Maps
Drukowanie 3D
Importowanie plików FBX, Inventor, IDES i innych
Dostosowywanie
Obsługa dostosowywania interfejsu CUI
Narzędzie do transferu licencji online
Migracja ustawień niestandardowych
Bezpieczne wczytywanie
Interfejs programów użytkowych
Rejestrator operacji
Licencje sieciowe
Narzędzia standardów CAD
Autodesk Exchange Apps