Platformy

Aktualnie, oprogramowanie AutoCAD jest dostępne na Platformę Microsoft Windows oraz Mac OS X. Do 1997 roku istniały wydania AutoCAD również na platformy Unix, CP/M, DOS i Macintosh ale obecnie nie są już wspierane.

Produkty AutoCAD LT 2015AutoCAD LT® 2015
Dla WINDOWS
AutoCAD LT 2014 dla MacAutoCAD LT® 2014
dla Mac OS
Właściwości
INTERAKCJA Z UŻYTKOWNIKIEM
Wiersz poleceń
Uchwyty wielofunkcyjne
Dynamiczne wprowadzanie
Automatyczne uzupełnianie wprowadzanych poleceń1
Ukrywanie i izolowanie obiektów
Tworzenie i wybieranie podobnych obiektów
Usuwanie zduplikowanych obiektów
Paleta Właściwości
Szybki podgląd
Edytowalna ikona LUW
Narzędzia warstw2
Grupy warstw
Powiadomienie o nowej warstwie
Paleta Szybkie właściwości
Menedżer stanów warstw3
Szybki wybór
Palety narzędzi
Pasek nawigacji
Autokorekta podczas wprowadzania poleceń
Karty plików4
Karta Nowy
Wybór za pomocą narzędzia Lasso
Galeria wstążki
Podgląd polecenia
Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości
Paleta Zawartość
Nawigacja po interfejsie CoverFlow
Wielopunktowe gesty dotykowe
DOSTOSOWYWANIE
Pliki CUI (dostosowywane menu, przyciski)
Skróty poleceń
Dostosowywanie wstążki*
Menu kontekstowe (uruchamiane prawym klawiszem myszy), skróty klawiaturowe, dwukrotne kliknięcia
Słowniki niestandardowe
Podpisy cyfrowe
Obszary robocze
Narzędzia migracji
Importowanie i eksportowanie CUI
Menedżer aplikacji Autodesk
DOKUMENTACJA
Geometria i narzędzia pomiarowe
Szyki skojarzone
Kopiowanie szyków
Przezroczystość obiektów i warstw
Przekreślony tekst
Gładkie połączenie krzywych
Edycja wielu wzorów kreskowania
Menedżer zestawów arkuszy5
Bloki dynamiczne6
Edycja stylu tabeli
Podgląd tworzenia kreskowania
Integracja z digitizerem
Zmiana obszaru
Położenie geograficzne
LICENCJONOWANIE
Licencje jednostanowiskowe
Licencje wieloplatformowe
Narzędzie do transferu licencji online
Automatyczne wypunktowanie i numerowanie
Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego
Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego
Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock
Wyrównanie tekstu
ŁĄCZNOŚĆ
Odwołania zewnętrzne (DWG™)
Technologia TrustedDWG™
Podkłady obrazów
Podkłady PDF
Lokalna edycja odniesienia DWG
Publikowanie wsadowe
Publikowanie i drukowanie do plików PDF
Style wydruku v
Edytor tabeli stylów wydruku
Połączenie z usługą Autodesk 3607
eTransmit8
Podkłady DWF
Podkłady DGN
Łącza danych
Hiperłącza
Markup Set Manager
Menedżer połączeń z bazami danych
Import i eksport plików WMF
Źródła danych projektu
Źródła danych projektu z rysunków z pamięci lokalnej

*Jest to technologia/funkcja firmy Microsoft, która nie jest uruchamiana bezpośrednio na komputerze Mac.

1 Automatyczne uzupełnianie może zawierać polecenia i zmienne systemowe, które nie są aktualnie zdefiniowane dla systemu Mac. Zmienne systemowe dla brakujących funkcji mogą być nadal dostępne do edycji, ale nie działają, jeśli odpowiadająca im funkcja nie jest uwzględniana. Zostały one zachowane w celu utrzymania zgodności skryptów.

2 Dostępne polecenia to: LAYCUR, LAYDEL, LAYMRG, LAYWALK i LAYVPI.

3 Podstawowe operacje dotyczące stanu warstw mogą być wykonywane za pomocą opcji stanu w poleceniu WARSTWA lub za pomocą funkcji stanu warstw w języku AutoLISP

4 Na komputerach Mac okna przestawne są używane do wyświetlania wielu dokumentów.

5 Na komputerach Mac Menedżer projektu jest funkcjonalnym odpowiednikiem Menedżera zestawów arkuszy.

6 Bloki dynamiczne utworzone w systemie Windows można wstawić i wykorzystać w komputerze Mac, ale autoring i montaż tych bloków nie jest aktualnie obsługiwany.

7 Na komputerach Mac wsparcie programu Autodesk 360 uwzględnia tylko synchronizację plików.

8 Na komputerach Mac pakiet rysunku jest funkcjonalnym odpowiednikiem rozwiązania eTransmit.